hành chính cần thơ

Cần Thơ sẽ có khu hành chính hiện đại, đậm bản sắc ‘trên bến dưới thuyền‘

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô gồm 3 chức năng là khu hành chính tập trung, Trung tâm văn hóa Tây Đô và khu thương mại – dịch vụ. Ngày 13-12, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung...

Compare listings

So sánh