Cần Thơ: Nhiều dự án khu đô thị, nhà ở chưa thực hiện xong thủ tục đất đai

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa có Báo cáo số 423/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021.
can tho nhieu du an khu do thi nha o chua thuc hien xong thu tuc dat dai
Khu đô thị mới và Khu ng nghệ thông tin tập trung.

Báo cáo UBND thành phố Cần Thơ cho biết năm 2021, HĐND thành phố thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha), với tổng số 100 dự án.

Trong đó, 92 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai với diện tích là 254,92ha (65 dự án vốn ngân sách, diện tích 133,14ha; 27 dự án vốn ngoài ngân sách, diện tích 121,78ha); 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) với diện tích 12,46ha (vốn ngoài ngân sách); 03 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) với diện tích 213,21ha (vốn ngoài ngân sách).

Tính đến ngày 10/11/2021, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện thu hồi đất xong 12/92 dự án (gồm 10 dự án ngân sách và 02 dự án vốn ngoài ngân sách) với diện tích 24,01ha, đạt tỷ lệ 9,42% (tính trên tổng diện tích); đang thực hiện thu hồi đất 45 dự án (gồm 32 dự án vốn ngân sách và 13 dự án vốn ngoài ngân sách) với diện tích 145,61ha (đã thu hồi đất 26,45ha) đạt tỷ lệ 10,37%; Chưa thực hiện thu hồi đất 35 dự án (gồm 20 dự án vốn ngân sách và 15 dự án vồn ngoài ngân sách) với diện tích 85,30ha.

Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong 05 dự án đã thực hiện xong chuyển mục đích sử dụng đất 01 dự án (Khu dân cư phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều với diện tích 0,15ha), 04 dự án còn lại đang thực hiện thủ tục đất đai. Đó là: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Thuận Kiều 369, quận Ninh Kiều với diện tích 0,61ha; Dự án Chung cư cao cấp Thiên Quân – Marina Plaza, quận Ninh Kiều với diện tích 0,45ha; Dự án án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity, quận Cái Răng với diện tích 6,22ha; Dự án Khu du lịch sinh thái Cái Nai, quận Cái Răng, với diện tích 5,03ha.

Kết quả thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng trồng lúa (trên 10ha) có tổng số 03 dự án, đã trình Thủ tướng Chính phủ 01 dự án (Khu đô thị mới và Khu ng nghệ thông tin tập trung); 02 dự án còn lại chưa trình Thủ tướng Chính phủ, đang rà soát thủ tục đầu tư (dự án Khu đô thị mới phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh; dự án ng viên Vĩnh Hằng Miền Tây, quận Ô Môn).

Như vậy, năm 2021 các quận, huyện đã thực hiện xong thu hồi đất được 12/92 dự án với diện tích 24,01ha, đạt tỷ lệ 9,42%, đang thực hiện thu hồi đất 45 dự án với diện tích 145,61ha (đã thu hồi đất 26,45ha) đạt tỷ lệ 10,37%, còn lại 35 dự án chưa thực hiện thu hồi đất với diện tích 85,30ha, Chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha được 01 dự án, 04 dự án đang thực hiện thủ tục đất đai; đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) 01 dự án, 02 dự án còn lại chưa trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND quận, huyện việc triển khai thực hiện thu hồi đất thấp là do một số nguyên nhân. Đó là do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, thành phố Cần Thơ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2021 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thu hồi đất, bồi thường các dự án.

Căn cứ Điều 69 Luật Đất đai quy định trước khi thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm thì UBND quận (huyện) phải ban hành Thông báo thu hồi đất cho từng hộ gia đình, cá nhân có đất ảnh hưởng tại dự án. Tuy nhiên, thông tin về chủ sử dụng đất, số thửa đất, lô đất, diện tích trên Bản đồ địa chính chính quy đã và đang biến động nhiều nên gây khó khăn trong ng tác thu thập thông tin ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án…

Việc xác định giá đất cụ thể tại một số dự án đôi lúc chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế thị trường, các hợp đồng giao dịch của người dân chưa ghi đúng giá mua bán thực tế gây khó khăn trong việc định giá để làm cơ sở tính giá bồi thường. Nguồn nền tái định cư tại các dự án còn hạn chế, khó khăn trong ng tác vận động hộ dân phối hợp bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án.

can tho nhieu du an khu do thi nha o chua thuc hien xong thu tuc dat dai
Dự án Chung cư cao cấp Thiên Quân – Marina Plaza, quận Ninh Kiều đang thực hiện thủ tục đất đai chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất dự án, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư ng trung hạn để ưu tiên phân bổ vốn kịp thời triển khai thực hiện các ng trình, dự án thuộc vốn ngân sách đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện làm viêc với Chủ đầu tư (vốn ngoài ngân sách) để rà soát tiến độ, đăng ký diện tích thu hối đất phải sát với nhu cầu thực tế, bố trí nguồn vốn đảm bảo tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giao UBND quận, huyện quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm trước ngày 31/12, đảm bảo đúng quy định pháp luật làm cơ sở triển khai ng tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tập trung đẩy nhanh ng tác bồi thường hỗ trợ tái và tái định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn do quận, huyện làm chủ đầu tư để đảm bảo quỹ nền tái định cư…

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh