Cần Thơ sẽ có khu hành chính hiện đại, đậm bản sắc ‘trên bến dưới thuyền‘

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô gồm 3 chức năng là khu hành chính tập trung, Trung tâm văn hóa Tây Đô và khu thương mại – dịch vụ. Ngày 13-12, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung...

Compare listings

So sánh